Portfolio

Hier vind je een aantal voorbeelden van het werk dat we doen voor onze opdrachtgevers.
Grasduin en laat je inspireren. En vergeet niet contact op te nemen om ons je ideeën en/of vragen te laten weten.

 

Millicom’s Performance Management Proces

In de zomer van 2015 werd Time To Grow Global gevraagd om het Performance Management proces opnieuw te ontwerpen.

De opdrachtgever
Als onderdeel van Investment AB Kinnevik, een leidende Zweedse investeringsmaatschappij, is Millicom 25 jaar geleden een van de eerste pioniers in commerciële mobiele telefonie. Inmiddels is hun omzet gegroeid naar $ 6,7 miljard en hebben zij een unieke positie ingenomen in opkomende markten en snel groeiende gebieden zoals Social, Mobiel en Content.

De uitdaging
Michel Koppen, Vice President Human Resources Millicom, sponsor van het project verklaarde:
“As an organisation, we owe it to our stakeholders to implement a solid and agile performance management process that will support our current needs and help us anticipate our future needs as well. More than ever we need to make our mission to lead the adoption of a digital lifestyle in our markets a reality. This means that in the 2016 PM process, behavior and output will be considered as equally important. Both competence and results will be measured. Furthermore, we will need to pay extra attention to ensuring that goals at all levels are aligned with each other, from the CEO to our frontline.”

Onze oplossing
De nieuwe benadering is gebaseerd op een sterk geloof dat Millicom kan groeien wanneer de groei van het bedrijf en de groei van de medewerkers samenkomt. De nieuwe Millicom Performance Management benadering is gebaseerd op een grondige stakeholder analyse en een benchmark van state-of the-art Performance Management aanpakken. Wij vonden inspiratie bij bedrijven als Adobe, Microsoft en Deloitte.

Check-ins
Het resultaat is een op de dialoog gebaseerd proces dat gebruik maakt van regelmatige check-ins als afstemmingsmomenten tussen medewerkers en hun manager.

Output
Wij hebben een werkwijze ontwikkeld waarbij voor het vaststellen van doelen en het bereiken van deze doelen output het enige criterium is. Dit in tegenstelling tot het opvolgen van activiteiten.

Deliverables
Wij hebben, in het Engels, Frans en Spaans, een volledig gedocumenteerde werkwijze opgeleverd, die bestaat uit handleidingen, sjablonen, formulieren en procesbeschrijvingen. Onderdeel hiervan was een volledig Train the Trainer programma voor alle HR- en Performance managers.

Als gevolg van de volledige betrokkenheid van alle stakeholders en de actieve ondersteuning van de CEO zijn wij erin geslaagd om binnen 6 maanden van ontwerp tot implementatie van de nieuwe aanpak te komen. Millicom heeft Cornerstone gekozen als technologie platform. Met hen hebben wij gedurende de verschillende stappen intensief samengewerkt.

Executive team ontwikkeling bij Vetipak

De opdrachtgever
Vetipak is een gerenommeerde Europees opererende onderneming in gecontracteerde verpakkingen op het terrein van fast moving consumer goods. De verschillende hightech fabrieken op meerdere locaties in Nederland bieden een gigantisch assortiment aan (glossy) verpakkingsmogelijkheden, veelal van snoep.

De uitdaging
Vanuit het directieteam was de behoefte ontstaan om de ontwikkeling in te zetten naar meer geïntegreerd en strategisch leiderschap. De te realiseren beweging was; weg van de primaire sturing van de pionier ondernemer (de spil van de organisatie die de mogelijkheden ziet en ze ook realiseert) naar een gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Waarbij er ook ruimte zou komen voor de oprichter om zich langzaam terug te trekken uit de frontlinie. Dus ook de mogelijkheid voor andere directieleden om hun persoonlijke invloed te gaan vergroten.

Time To Grow Global is gevraagd om de nodige ontwikkeling te faciliteren. Samenwerking binnen de directie naar een hoger plan brengen en meer aandacht geven aan strategisch management waren hierbij de speerpunten.

Onze oplossing

Executive Team Assessment
Als eerste stap is gekozen een Executive Team Assessment uit te voeren. Dit is een zeer effectief middel om inzicht te krijgen in het potentieel, de dynamiek, drijfveren en eigenschappen van een executive team. Hiermee toonden de directieleden de bereidheid om kritisch en bewust te kijken naar ieders persoonlijke bijdrage en naar de onderlinge samenwerking. Onder onze begeleiding hebben de directieleden met behulp van een uitgebreid assessment instrumentarium (zowel individuele oefeningen, als team oefeningen) actief kunnen reflecteren op hun (leiderschaps)gedrag en ook objectieve feedback ontvangen. Het waren twee intensieve en uitdagende dagen. Door zich open en kwetsbaar op te stellen, werd het onderling vertrouwen verdiept. Deze gezamenlijk intensieve ervaring gaf het team het referentiekader om directer en opener verwachtingen met elkaar uit te wisselen, feedback te geven en kritisch te discussiëren.

Teamvorming
De tijdens het Executive Team Assessment ontstane positieve energie en dynamiek vormden de juiste basis voor verdere teamvorming. Zaken die eerder wel werden gevoeld, maar ‘onder de oppervlakte bleven’ werden nu bespreekbaar. Tijdens de teamvormingsdag is voortgebouwd aan de onderlinge verbinding. De directie heeft zich de Management Trechter en Sfeer van Invloed (strategische concepten/management tools) eigen gemaakt op basis waarvan direct richting gegeven werd aan de activiteiten die zij samen wilden oppakken. Noodzakelijke knopen konden worden doorgehakt zodat het directieteam zichzelf ‘future proof’ mag noemen.

Loopbaanontwikkeling bij de NOS

De NOS is de grootste nieuwsorganisatie van Nederland. 24 uur per dag 7 dagen per week wordt multimediaal onafhankelijke en betrouwbare verslaggeving geboden op het gebied van nieuws, sport en evenementen.

In het kader van Employability geeft de NOS zijn medewerkers de mogelijkheid om – eens in de vijf jaar – door middel van een loopbaanoriëntatie de balans op te maken van haar of zijn loopbaan. Medewerkers worden actief ondersteund en gestimuleerd stil te staan bij de vraag of hun functie en de organisatie nog aansluiten bij hun ambities, motivatie en kwaliteiten. Een en ander is vastgelegd in de CAO.

Time To Grow Global verzorgt voor de NOS het zogenaamde LoopbaanKompas. Dit is een speciaal voor de NOS ontwikkeld loopbaanheroriëntatie traject waarin de deelnemer geholpen wordt, ambitie, motivatie, persoonlijkheid, vaardigheden, sterke en ontwikkelpunten onder de loep te nemen. Om op basis hiervan te komen tot nadere invulling van de loopbaan of het met hernieuwde energie vervolg geven aan de huidige betrekking.

Uniek aan het LoopbaanKompas is dat elk traject wordt afgestemd op de behoefte van de deelnemer. Naast ambities en interesses wordt ook heel concreet gekeken naar vaardigheden en kwaliteiten. Immers deze laatste bepalen in zeker zo sterke mate de richting die iemand kan bewandelen in haar/zijn loopbaan. Tijdens het LoopbaanKompas gaan we verder dan gesprekken ondersteund met (zelfreflectie) vragenlijsten. Deelnemers worden uitgenodigd zich te laten zien in verschillende concrete werksituaties, door middel van rollenspelen en andere uit assessment methoden voortgekomen technieken.

 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de Time To Grow Global Quarterly.

Kijk ook eens naar ons zustermerk

  

Of het nu gaat om een transformatie proces, een uitdagende strategie implementatie, een post-merger, organisatie development of ‘gewoon’ het verbeteren van business as usual, de aanpak van Time To…  

Learn More