Vorige pagina

Informatie voor deelnemers

Wat is een assessment?
Een assessment is een techniek om vaardigheden, attitudes en/of persoonskenmerken te meten. Het verschil met bijvoorbeeld het inzetten van een enkele test of een gesprek, is dat het assessment zich kenmerkt door het gebruik van meer verschillende technieken, waaronder praktijksimulaties. Dat wil zeggen dat er  op meerdere momenten wordt gekeken hoe iemand ten opzichte van een bepaald functieprofiel, gedefinieerde competenties en/of andere aspecten zich verhoudt. Deze werkwijze heeft onder andere het voordeel dat de objectiviteit wordt vergroot, maar ook de voorspellende waarde ten opzichte van een bepaalde functie toeneemt.

Werkwijze Time To Grow Global
Wanneer je bij Time To Grow Global een assessment doet, betekent dat altijd maatwerk. Dat wil zeggen dat wij steeds opnieuw bekijken welke specifieke vaardigheden en competenties worden gevraagd in jouw functie of een mogelijke toekomstige functie. Resultaatgerichtheid betekent immers in de ene functie en organisatie iets anders dan binnen een andere functie binnen een andere organisatie of branche. Tijdens elk assessment bieden wij een persoonlijke aanpak. Dit betekent dat je tijdens een assessmentdag een eigen werkkamer ter beschikking hebt en dat je gedurende de dag door dezelfde adviseur(s) wordt begeleid.

Oefeningen gebaseerd op de praktijk…
Hoewel de meeste opdrachten en technieken erop gericht zijn om bij de realiteit aan te sluiten ís het natuurlijk nooit de realiteit. Onze adviseurs zijn ervaren en kundig om hier een goed beeld en een goede voorspelling van de werkelijkheid van te maken.

Voorbereiding
Het assessment is een intensieve ervaring die concentratie en inzet vergt. De beste voorbereiding is daarom uitgerust beginnen! Daarnaast is het goed om:

 • binnen de organisatie na te gaan hoe de huidige c.q. gewenste functie er concreet uitziet;
 • op de hoogte te zijn van de organisatorische ontwikkelingen;
 • na te denken over je sterke en ontwikkelpunten.

Natuurlijk kun je, als je daar zelf behoefte aan hebt, altijd in de bibliotheek of op internet meer informatie zoeken over psychologisch onderzoek.

Onderdelen van een assessment
Omdat iedere functie en iedere organisatie anders is, kunnen we niet aangeven welke onderdelen jij specifiek zult krijgen. Een aantal veel voorkomende onderdelen zijn:

 • Simulatie-oefening/gesprekssituatie
  Gesprekken gebaseerd op de functie; bijvoorbeeld een verkoopgesprek, een coachingsgesprek of een slecht nieuwsgesprek. De inhoud van de gesprekken zijn afhankelijk van de vaardigheden of eigenschappen die gevraagd worden voor een bepaalde functie. Bij een gesprekssituatie zijn twee adviseurs aanwezig. De adviseur die je gedurende de dag begeleidt, observeert het gesprek; de ander is onderdeel van het gesprek of de simulatie. Anders dan soms wordt gedacht, is het niet de bedoeling dat je een rol speelt. De adviseurs willen zien hoe jij als jezelf in een bepaalde functie en situatie een gesprek aanpakt op de manier waarvan jij denkt dat dit het meest effectief is.  Na afloop is er meestal ruimte om met de adviseur terug te kijken op de situatie. Hoe heb je het aangepakt? Wat waren de effecten? Wat zouden mogelijke alternatieven kunnen zijn? De verschillende simulatie oefeningen zijn bedoeld om competenties en vaardigheden inzichtelijk te maken zoals overtuigingen, beïnvloeden, luisteren en inleven.
 • Postbak oefening
  Een complexe situatie waarin je wordt geconfronteerd met een grote hoeveelheid informatie. Je wordt gevraagd beslissingen te nemen en actie te ondernemen. De oefening is erop gericht verschillende competenties in kaart te brengen zoals werkstijl, prioriteiten stellen, plannen en delegeren. De inhoud van de oefening wordt afgestemd op de functie waarvoor je een assessment doet en de gevraagde vaardigheden hiervoor.
 • Praktijkopdrachten
  Een opdracht waarin je wordt gevraagd een bepaalde taak of opdracht uit te werken. Deze kunnen schriftelijk zijn, maar kunnen ook gekoppeld worden aan een gesprekssituatie. De inhoud wordt bepaald op basis van de functie waarvoor je het assessment doet. Het is hiervoor, net als bij de andere opdrachten, van belang dat je je zo goed mogelijk inleeft in de situatie, maar dat je geen rol speelt; het gaat erom dat je zo natuurlijk mogelijk reageert op de manier die je denkt dat het meest effectief is, dus alsof het een werkelijke situatie is.
 • Diverse interview momenten/diepte interview
  Gedurende de assessmentdag zal je op verschillende momenten met je adviseur in gesprek gaan over verschillende zaken. Deze gesprekken kunnen gaan over ervaring, motivatie, maar ook over de verschillende oefeningen tijdens de assessmentdag. Ook kan je zelf vragen stellen indien je die hebt.
 • Cognitieve test(s)
  Dit is een test die meestal tijdsgebonden is. Deze test geeft ons, naast de andere oefeningen, inzicht in jouw werk- en denkniveau. De keuze voor de test(s) is wederom afhankelijk van de functie en het niveau dat voor de functie nodig is. Je krijgt van te voren tijd om de testinstructie te lezen en kunt indien nodig verduidelijking vragen aan de adviseur of testassistent.
 • Persoonlijkheids- en interactievragenlijsten
  Dit zijn vragenlijsten die doorgaans niet tijdgebonden zijn en waarin je wordt gevraagd jezelf te beoordelen. Wij proberen deze lijsten zoveel mogelijk voorafgaand aan het onderzoek op te sturen zodat je in alle rust de vragen kunt beantwoorden. Deze vragenlijsten kennen geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden; het belangrijkste is dat je je eigen mening/gevoel geeft. Vaak geldt; het eerste antwoord dat in je opkomt, is het antwoord dat het meeste over je zegt. De uitslag van deze vragenlijst wordt door de adviseur(s) naast de andere oefeningen gelegd om iets te zeggen over persoonlijkheid en/of interactiestijl, motivatie, etc.

Veel vragen, minder antwoorden…
Het kan raar of vervelend voelen dat er veel vragen aan je gesteld worden, terwijl de adviseurs niet direct jouw vragen kunnen beantwoorden of kunnen aangeven wat hun beeld is van jouw optreden. Dit doen zij omdat zij eerst alle informatie willen verzamelen en analyseren om vervolgens de informatie uit de verschillende onderdelen naast elkaar te leggen. Pas daarna kijken zij wat zij ervan vinden. Deze analyse vindt meestal na de onderzoeksdag plaats. De ruimte die er is om jou gedurende de dag al iets terug te kunnen geven over wat zij vinden, is afhankelijk van het type assessment en ter beoordeling aan de adviseur. Bij een ontwikkel- en loopbaanassessment is hier doorgaans meer ruimte voor dan tijdens een selectie of potentieel assessment. Stel desalniettemin de vragen die je wilt stellen, de adviseur zal een inschatting maken in hoeverre het mogelijk is jouw vraag te beantwoorden.

Na afloop/rapportage
Na afloop van de assessmentdag plan je met jouw adviseur een datum en tijdstip om de rapportage samen te bespreken. In sommige gevallen (afhankelijk van opdrachtgever en functie) kan dit telefonisch. Je krijgt dan ongeveer een uur voorafgaand aan het gesprek per email je concept rapport toegezonden waarna de adviseur jou hierover belt. In andere gevallen vindt het gesprek plaats op het kantoor van Time To Grow Global in Zeist. Indien gewenst kan dit gesprek in overleg eventueel op een andere locatie plaatsvinden. Je krijgt het rapport dan op dat moment en loopt dit samen met jouw adviseur door. Je adviseur is op de hoogte van de wijze van terugkoppeling naar jou (telefonisch of op kantoor). Tijdens de terugkoppeling kun je de adviseur ook vragen om tips in het kader van jouw ontwikkeling.

 • Vertrouwelijkheid…
  Omdat wij volgens de ethische code van het Nederlandse Instituut van Psychologen werken zullen wij alleen na jouw toestemming de rapportage aan de opdrachtgever verzenden. Ook worden je persoonlijke gegevens vertrouwelijk behandeld. Indien je akkoord gaat met doorzending naar de opdrachtgever, ontvangen zowel jij als de opdrachtgever een exemplaar van het rapport. Een kopie van het rapport wordt gedurende 2 jaar in ons archief bewaard, waarna het wordt vernietigd.
 • Wat als ik het niet eens ben met de conclusies van het rapport?
  Het rapport is gebaseerd op het beeld dat de adviseurs gezamenlijk op de dag hebben gekregen. Onderzoek en ervaring leert dat het assessment een goede inschatting is van jouw vaardigheden in de functie. Onze ervaring is dat de meeste mensen zich goed herkennen in het rapport en het tastbare handvatten biedt voor je verdere ontwikkeling. Herken je je niet (volledig) in het rapport, dan kun je dat altijd met de adviseur bespreken. Na het feedbackgesprek is het mogelijk om in overleg met je werkgever bij ons middels coaching te werken aan je ontwikkeling.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de Time To Grow Global Quarterly.

Kijk ook eens naar ons zustermerk

  

Of het nu gaat om een transformatie proces, een uitdagende strategie implementatie, een post-merger, organisatie development of ‘gewoon’ het verbeteren van business as usual, de aanpak van Time To…  

Learn More